HELENA SMERECZYŃSKA-STANISŁAWSKA

Anglistka z 20-letnim doświadczeniem pedagogicznym, były nauczyciel akademicki, specjalizująca się w sugestopedii - przyśpieszonej nauce języka angielskiego wykorzystującej zintegrowane techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, afirmację, muzykę, ruch, oddech, synchronizację półkól mózgowych, stan Alfa. 

SUGESTOPEDIA – PRZYŚPIESZONA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  

    Sugestopedia to metoda dydaktyczna prowadząca do otwierania w człowieku  ogromnych rezerw w mózgu
i twórcze ich wykorzystanie. Twórca metody, 

Georgi Łozanow, lekarz i terapeuta bułgarski, po swojej odkrywczej podróży do Indii założył przy Bułgarskiej Akademii Nauk Ośrodek Sugestopedii. Szkolił tam nauczycieli, których zadaniem było wydobyć
z uczniów ich wszystkie ukryte możliwości.

    W latach sześcdziesiątych XX wieku Łozanow odwiedził ośrodki Jogi i centra medytacyjne w Indiach, szukając sposobu szerszego wykorzystywania potencjału człowieka w większym  stopniu. Przekonał się,
że dzięki stosowanym tam technikom oddechowym i relaksacyjnym można uzyskać nie tylko niezwykłą sprawność umysłu, ale też zwiększyć pojemność i utrwalenie procesu pamięciowego, czyli tego, czego się nauczyliśmy. Zaintrygowali go bramini recytujący z pamięci kilkusetstronicowe sanskryckie traktaty bez zająknięcia.

    Dzieci w wybranych  szkołach podstawowych w Sofii metodą prof. Łozanowa przerabiały  z ogromnymi sukcesami materiał kilku klas w ciągu jednego roku bez tak charakterystycznego dla tradycyjnego sposobu uczenia się "natychmiastowego zapominania" nauczonych treści.

    Sugestopedia w nauczaniu języków obcych skierowana jest do osób potrzebujących w czasie kilku tygodni, a nawet kilku dni opanować lub utrwalić podstawy języka. Stanowi interesującą ofertę dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą w sposób tradycyjny uczyć się języka, nawet mimo jego  podstawowej znajomości.
Uczy świadomego wywoływania głębszych stanów rozluźnienia ciała 

i umysłu, co jest warunkiem trwałego przyswojenia większej ilości materiału językowego w krótkim czasie.

    Wykorzystuje zróżnicowane bodźce (dzwięk, ruch, muzyka, gry i zabawy), dzięki czemu każdy
z uczestników może wybrać najlepszy dla siebie sposób opanowania języka. Zapewnia ciągłe, praktyczne stosowanie przerobionego materiału 

w oparciu o konkretne sytuacje życiowe. Przynosi korzyści pozajęzykowe w postaci poprawy zdrowia, uwolnienia się od stresów codzienności. Jest podstawą osiągania sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym. Zapewnia idywidualną ocenę predyspozycji językowych słuchacza na podstawie testów prognostycznych 

i obserwacji lektora.