Edward Szypunow - kręgarz 

   Urodził się w rodzinie o bogatej tradycji terapii manualnej. Sposoby masażu były w niej przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Jest absolwentem najstarszej w Rosji Akademii Wychowania Fizycznego im. P. F. Lesgafta. Podczas studiów ukończył kilka dodatkowych kursów z zakresu:

- masażu leczniczego z elementami terapii manualnej, 
- psychotreningu społecznego,
- instruktora leczniczego wychowania fizycznego,
- Autorską Szkołę Psychologii Zarządzania i Managementu Pedagogicznego.

Od wielu lat zajmuje się zgłębianiem tajemnicy jogi, która pozwoliła mu rozwinąć umiejętności radiestezyjne. Dzięki jodze mógł wprowadzić do masażu nowe elementy diagnostyki pacjenta oraz wykorzystać niektóre ćwiczenia pomagające w rehabilitacji kręgosłupów i stawów. Stworzył w ten sposób własną metodę ustawiania kości dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta. Joga pozwoliła mu również poznać sferę życia pola magnetycznego, dzięki czemu rozwinął zdolności w kierunku zabezpieczenia otoczenia przed wpływem negatywnego działania środowiska na psychofizyczne samopoczucie ludzi. 
   Z biegiem czasu uznał, że największą satysfakcję osiąga, pomagając ludziom, dlatego jego pasją a zarazem głównym zajęciem jest niesienie pomocy w chorobach kręgosłupa i stawów.
Pomaga w:
- schorzeniach kręgosłupa,
- ostrogach, halluksach, płaskostopiu,
- rehabilitacji pourazowej, 
- dyskopatii, skoliozy, 
oraz:
- dobieranie indywidualnych ćwiczeń,
- masaż manualny,
- rehabilitacja w domu klienta,
- akupresura.

 Nazwa kręgarstwo wywodzi się z medycyny ludowej i zawsze kojarzyła się ze schorzeniami i dolegliwościami kręgosłupa. Ludzi, którzy byli obdarzeni niezwykłymi umiejętnościami przywracania sprawności trzonowi postawy ciała, nazywano potocznie kręgarzami.

 Zabiegom ludowej medycyny manualnej poddawali się jednak nieliczni, ponieważ odnoszono się do tego typu wiedzy i umiejętności z dozą niewiary w jej skuteczność. Dopiero około 50 lat temu przedstawiciele medycyny akademickiej zaczęli interesować się i analizować niezwykłe przypadki wyleczeń.

   W 1968 roku powstała Międzynarodowa Federacja Medycyny Manualnej (FIMM), do której należy ponad dwadzieścia towarzystw z całego świata w tym także i Polska. Zostały też opracowane podstawy naukowe
i techniki kręgarstwa zwane chiropraktyką. Od tego czasu na świecie pomaga ludziom wiele tysięcy wykwalifikowanych chiropraktyków posiadających gruntowną znajomość anatomii i bomechaniki sztuki manualnej.